Om os / About us

Lidt om os


Vi hedder Lis og Poul Erik og har været opdrættere i mange år. Først af Golden Retrievere og nu af Jack Russell Terriere som vi har haft i 4 år. Vi valgte at skifte race grundet størrelsen - og her passer en Jack Russell Terrier os perfekt, samtidig med at den har et fantastisk temperament og er meget social, og den er både sund og robust.

Vi har 16 års erfaring i at arbejde med hunde, og vi fik Kennelmærke i 2003 og har gennemgået DKK's Opdrætteruddannelse, Overbygning til Opdrætteruddannelsen og Hundeholderuddannelsen i 2010, så vi har et godt grundlag at opdrætte hvalpe på.

Hundene bor hos os i hele huset, hvor de er en integreret del af familien og de er med os overalt. Vores hvalpe fødes i trygge og sikre omgivelser, og vokser op med korrekt socialisering og konstante udfordringer der passer til deres alder, efterhånden som de vokser op.

Vi deltager regelmæssigt i både DKK og DTK udstillinger med vores hunde, ligesom vi går til ringtræning med dem og træner sporarbejde (schweiss spor i skoven). Russler har en usædvanlig god næse.


A little about us


We are Lis and Poul Erik and we have been breeders for many years. First with Golden Retrievers and then with Jack Russell Terriers. We choose to change our breed because of the size - and here the Jack Russell Terrier just fit in perfectly, at the same time as thethen sa fantastic temperament and a very social character.

We have experiences with dogs for the last 16 years, and we've got the Kennel Mark in 2003 and have completed DKK's Education For Breeders, Superstructure on the Education For Breeders and the Dog Keeper Education in 2010, so we have a good foundation to breed our puppies.

Our dogs live with us in the house and are with us all over. They are an integrated part of the family. Our puppies are born in safe and secure environment, and they are growing up with correct socialisation and constant challenges, appropriate for their age, as they grow up.

We participate regularly in both DKK and DTK exhibitions with our dogs, just as we go to ring training with them and training nosework (schweiss tracks in the forests). Russells have an exceptionally good nose.